Drop sprogarbejdet i støjfyldte børnehaver – de kan alligevel ikke høre noget

kr. 50,00

Denne artikel undersøger lydmiljøet i en række danske børnehaver og søger på baggrund af international forskningslitteratur at øge fokus på nogle af de konsekvenser støj fører med sig for børn i børnehave. Artiklen kan betragtes som et feltstudie af lydmiljøet i en række tilfældigt udvalgte børnehaver.

Artiklen er skrevet af Torkil Østerbye og Helle Blunk Brandt, og er udgivet i 2017.

Kategorier: Artikel, Forskning og undersøgelser, Sprogtilegnelse og -vanskeligheder