Tidlige sprogforskelle varer ved og påvirker læring i skolen. Hvorfor og hvad kan vi gøre?

kr. 50,00

I Danmark har vi en række universelle forebyggende indsatser, men dette til trods er der ikke større chancelighed i Danmark end i USA, når det kommer til at kunne tage en længerevarende uddannelse. En tidlig sproglig kløft mellem børn kan være en medvirkende faktor. Kløften, der kan ses, når børnene starter i dagtilbud er ved skolestart vokset til, at der er mere end to års forskel i sprogkompetencer mellem de 15% sprogligt svageste og stærkeste børn. Forskellene er i et vist omfang socialt bestemt og udjævnes ikke i skolen. Vi har allerede en massiv forebyggende indsats i Danmark. Nyere undersøgelser peger imidlertid på, at kvaliteten af læringsmiljøet i dagtilbuddene ikke alle steder er tilstrækkelig til at understøtte børns sprogudvikling, men også at det er muligt at styrke læringsmiljøet og dermed børns sprog med konkrete (og relativt billige) indsatser. Artiklen afrundes med fem konkrete bud på mulige veje frem.

Artiklen er skrevet af Dorthe Bleses, og er udgivet i 2017.

Kategorier: Artikel, Forskning og undersøgelser, Sprogtilegnelse og -vanskeligheder