Det stikker dybere, end du tror – om at gøre brug af intentionalitet i det logopædiske arbejde

kr. 50,00

Denne artikel handler om at bruge intentionalitet i det logopædiske arbejde. Den repræsenterer vores samarbejdsprojekt i forbindelse med afslutningen af Vejrtræknings Rytmisk Fonation (VRF) uddannel-se og certificering i december 2014. I artiklen drøfter vi begrebet intentionalitet ud fra et logopædisk perspektiv gennem VRF metoden. Herudover har vi interesseret os for, hvordan den neuropsykologi-ske og neuropædagogiske teori kan understøtte brugen af intentionalitet i det logopædiske arbejde med vejrtrækning, stemme og tale.

Artiklen er skrevet af Åse Ørsted, Helle Blunkbrandt og Gry Tveterås, og er udgivet i 2015.

Kategorier: Artikel, Praksisfortællinger og -inspiration, Stemmer