Voksne ordblindes skrivevanskeligheder – undersøgt gennem en model af kognitive processer i skrivning

kr. 50,00

Beskrivelser af ordblindhed handler ofte om ordblindes vanskeligheder med at læse og stave, mens vanskeligheder med at skrive ikke fylder meget. Flower og Hayes introducerede i begyndelsen af 1980’erne en model af kognitive processer i skrivning: Denne model bidrog til at forstå uerfarne skribenters skrivestrategier over for erfarne skribenters, ligesom den også har givet indblik i begynder-skribenters (børns) skrivning. I artiklen sætter vi ordblindes kendte vanskeligheder i relation til denne model, og da det også er rimeligt at antage at en del voksne ordblinde er uerfarne skribenter, giver modellen grundlag for at forstå deres skriveproblemer og hvad der kan gøres ved dem i skriveunder-visningen.

Artiklen er skrevet af Julie Aarup og Trine Gandil, og er udgivet i 2016.

Kategorier: Artikel, Dysleksi, Forskning og undersøgelser