Ny undersøgelse skal kortlægge diskrimination af stammere

Pressemeddelelse

20. september 2023

Ny undersøgelse skal kortlægge diskrimination af stammere

Artikler og indslag i medierne har for nyligfortalt om stammere, der har klaget over ikke at kunne få topkarakterer på grund af deresstammen. Dansk Stammeforum og Stammeforeningengår nu sammen om en kortlægning af, hvor og hvor meget stammere i Danmark oplever diskrimination.

En ny undersøgelse skal skabe klarhed over, hvor meget stammere oplever at blive diskrimineret. Der findes ikke i dag ikke dansk viden på området, men det vil to foreninger, Dansk Stammeforum og Stammeforeningen, nu råde bod på.

”Vi er ikke i tvivl om, at du som stammer kanblive diskrimineret. Vi ved bare ikke hvor megetog hvorhenne,” siger Emil Bækdahl fra Stammeforeningen.

Adam Estrup fra Dansk Stammeforum peger på, at området er underbelyst.Ikke mindst fordiSocialstyrelsen overtog ansvaret for formidling om stammenefterDansk Videncenter for Stammenblev nedlagti 2011.

”Det er desværre ret tydeligt, at Socialstyrelsen ikke har prioriteretstammeområdet. Og som stammere er vi, populært sagt, nogle af de sidste til at stille os op på ølkassen for atprotestere,” siger Adam Estrup.

”Undersøgelsen er ret kort, men vi tror, at svarene kan give os et fingerpeg om omfangetaf diskrimination, som vi kan formidle til politikere og beslutningstagere,” siger Emil Bækdahl.

Han og Adam Estrup håber også på, at undersøgelsen kan inspirere til en større, måske mere videnskabelig undersøgelse, der igen kan være et skridt i retning af etablering af et nyt videnscenter.

”Der er mange interessante vinkler. Udenlandskeundersøgelser peger f.eks. på ikke ubetydelige samfundsøkonomiske tab fordistammere forhindres i at udnytte deres potentiale. Ogda vi ved, at ordentlig taleundervisning ikke er voldsom dyr, så burde det samfundsmæssige regnestykke være ret simpelt,” siger Adam Estrup.

Dansk Stammeforum og Stammeforeningen arbejder begge for, at stammen og ikke mindst mulighederne for bedre taleundervisning kan få størrebevågenhed.

***

Yderligere oplysninger:

Adam Estrup
Dansk Stammeforum
28 74 87 10
adam@danskstammeforum.dk

Emil Bækdahl
Stammeforeningen
29 90 31 06
eb@fsd.dk