Kropsholdning og stemme – hvordan hænger de sammen?

kr. 50,00

Hovedformålet med denne artikel er ud fra forskningslitteraturen at beskrive nogle fysiologiske koblinger mellem kropsholdning og stemmefunktion. Disse koblinger kan måske forklare, hvorfor holdningen erfaringsmæssigt synes at påvirke stemmens funktion. Denne viden kan forhåbentlig også være med til at understøtte logopædens vurdering af, om kropsholdningen er en bidragende årsag til en persons stemmeproblemer, og om der i stemmeundervisningen bør være fokus på kropsholdningen. Indledningsvis vil jeg gerne dele nogle refleksioner om evidens inden for kropsholdning og stemme.

Artiklen er skrevet af audiologopæd Jenny Iwarsson, og er udgivet i 2016.

Kategorier: Artikel, Stemmer